Cho S=1+2+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6+2^7 Chứng tỏ S chia hết cho 3???

By Eliza

Cho S=1+2+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6+2^7
Chứng tỏ S chia hết cho 3???

0 bình luận về “Cho S=1+2+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6+2^7 Chứng tỏ S chia hết cho 3???”

 1. tổng S có 8 số hạng mà 8 chia hết cho 2 nên ta chia tổng S thành các nhóm mỗi nhóm 2 số hạng

  S=1+2+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6+2^7

  S=(1+2)+(2^2+2^3)+(2^4+2^5)+(2^6+2^7)\

  S=3+2^2.(1+2)+2^4.(1+2)+2^6.(1+2)

  S=3+2^2.3+2^4.3+2^6.3

  S=3.(1+2^2+2^4+2^6)

  vậy S chia hết cho 3

  Trả lời
 2. S=(1+2)+(2^2+2^3)+(2^4+2^5)+(2^6+2^7)///////
  S=1×(1+2)+2^2×(1+2)+2^4×(1+2)+2^6×(1+2)////////
  S=1×3+2^2×3+2^4×3+2^6×3 chia hết cho 3…
  Chúc bạn học và thi tốt..????

  Trả lời

Viết một bình luận