Nhóm các chất đều gồm chất hữu cơ là A : K2CO3 . CH3COONa . C2H6 B : C6H6 . Ca(HCO3)2 . C2H5Cl C : CH3Cl . C6H6O . C3H8

By Iris

Nhóm các chất đều gồm chất hữu cơ là
A : K2CO3 . CH3COONa . C2H6
B : C6H6 . Ca(HCO3)2 . C2H5Cl
C : CH3Cl . C6H6O . C3H8

0 bình luận về “Nhóm các chất đều gồm chất hữu cơ là A : K2CO3 . CH3COONa . C2H6 B : C6H6 . Ca(HCO3)2 . C2H5Cl C : CH3Cl . C6H6O . C3H8”

 1. Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải: 

  Vì +K2CO3 – Kali hữu cơ

      +C2H6-Khí hữu cơ Ethan

      +CH3COONa-Natri axetat

   

  Trả lời

Viết một bình luận