Cho sơ đồ phản ứng sau: 2Al + 3H2 SO4 → Al2 (SO4 )3 + 3H2 . Nếu nhôm đã phản ứng là 5,4 gam, thì khối lượng Al2 (SO4 )3 thu được là bao nhi

By Charlie

Cho sơ đồ phản ứng sau: 2Al + 3H2 SO4 → Al2 (SO4 )3 + 3H2 .
Nếu nhôm đã phản ứng là 5,4 gam, thì khối lượng Al2 (SO4 )3 thu được là bao nhiêu gam?

0 bình luận về “Cho sơ đồ phản ứng sau: 2Al + 3H2 SO4 → Al2 (SO4 )3 + 3H2 . Nếu nhôm đã phản ứng là 5,4 gam, thì khối lượng Al2 (SO4 )3 thu được là bao nhi”

 1. Đáp án:

   nAl=$\frac{5,4}{27}$ =0,2

  2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 .

  0,2                        0,1

  mAl2(SO4)3=0,1.342=34,2g

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận