cho tam giác A B C ngọn có 3 đường cao AH,BK,CI. a)chứng minh AI.BH.CK=AB.BC.CA.sinA.sinB.sinC b)cho A=60 độ và S tam giác ABC=160cm2 . tính S tam giá

Photo of author

By Ximena

cho tam giác A B C ngọn có 3 đường cao AH,BK,CI.
a)chứng minh AI.BH.CK=AB.BC.CA.sinA.sinB.sinC
b)cho A=60 độ và S tam giác ABC=160cm2 . tính S tam giác AKI

0 bình luận về “cho tam giác A B C ngọn có 3 đường cao AH,BK,CI. a)chứng minh AI.BH.CK=AB.BC.CA.sinA.sinB.sinC b)cho A=60 độ và S tam giác ABC=160cm2 . tính S tam giá”

Viết một bình luận