Cho tam giác ABC có góc A bằng 70,độ góc B bằng 80 độ.so sánh AB, BC và AC Giúp mình với ạ

Photo of author

By Katherine

Cho tam giác ABC có góc A bằng 70,độ góc B bằng 80 độ.so sánh AB, BC và AC
Giúp mình với ạ
Leave a Comment