Cho tam giác ABC có M là trung điểm AB ; Qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC tại N . Chứng minh N là trung điểm của cạnh AC

Photo of author

By Parker

Cho tam giác ABC có M là trung điểm AB ; Qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC tại N . Chứng minh N là trung điểm của cạnh AC

0 bình luận về “Cho tam giác ABC có M là trung điểm AB ; Qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC tại N . Chứng minh N là trung điểm của cạnh AC”

 1. Xét \(\Delta MAN\) và \(\Delta BAC\) ta có:

  \(\widehat{MAN}\) góc chung

  \(\widehat{ANM}=\widehat{ACB}\) (đồng vị)

  Vậy \(\Delta MANᔕ\Delta BAC\) (g.g)

  Theo định lí Ta-let ta có:

  \(\dfrac{AM}{AB}=\widehat{AN}{AC}\) 

  \(⇔ \dfrac{1}{2}=\dfrac{AN}{AC}\) 

  \(⇔ AN=\dfrac{AC}{2}\)

  Vậy N là trung điểm của cạnh AC

 2. Đáp án:

  Xét ΔMAN  ΔBAC:

  Ta có: MAN^ góc chung

  ANM^=ACB^ (đồng vị)

  Vậy t ΔMAN~ ΔBAC (g.g)

  Theo định lí Ta-let: AMAB=AN^AC 

  ↔12=ANAC 

  ↔AN=AC2

  Vậy N là trung điểm AC

   

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận