Tổng số hạt mang điện trong phân tử A2B là 94.Trong phân tử số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28.Xác định A, B biết rằng số p trong

Photo of author

By Skylar

Tổng số hạt mang điện trong phân tử A2B là 94.Trong phân tử số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28.Xác định A, B biết rằng số p trong nguyên tử A nhiều hơn số p trong nguyên tử B là 3

0 bình luận về “Tổng số hạt mang điện trong phân tử A2B là 94.Trong phân tử số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28.Xác định A, B biết rằng số p trong”

 1. Đáp án:

   Na và O

  Giải thích các bước giải:

  Đề như cũ thì giải ra nghiệm số thập phân mình sửa lại như sau

  -tổng số hạt là 92

  \(\begin{array}{l}
  2 \times 2pA + 2pB + 2nA + nB = 92(1)\\
  4pA + 2pB – (2nA + nB) = 28(2)\\
  (1) + (2) =  > 8pA + 4pB = 120 =  > 2pA + pB = 30(3)\\
  pA – pB = 3(4)\\
  (3)(4) =  > pA = 11pB = 8\\
   =  > A:Na,B:O
  \end{array}\)

Viết một bình luận