Cho tam giác ABC đều có AB=6cm.Tính bán kính đường tròn đi qua ba điểm A,B,C Giúp mình với ạ !! Hứa vote 5 sao ạ

Photo of author

By Jasmine

Cho tam giác ABC đều có AB=6cm.Tính bán kính đường tròn đi qua ba điểm A,B,C
Giúp mình với ạ !!
Hứa vote 5 sao ạ
Viết một bình luận