Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao Ah. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. 1. Chứng minh tứ giác AMPN là hình chữ nhật.

Photo of author

By Serenity

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao Ah. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. 1. Chứng minh tứ giác AMPN là hình chữ nhật. 2. Chứng minh tứ giác MNPH là hình thang cân. 3. Cho biết BC = 10 cm và diện tích tam giác ABC bằng 20cm2. Tính diện tích tam giác AHP.

0 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao Ah. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. 1. Chứng minh tứ giác AMPN là hình chữ nhật.”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1.xét tam giác abc có 

  MB=MA

  PB=PC

  MP là đường trung bình

  MP song song AC

  MP vuông góc AB( vì ac vuông góc AB)

  góc PMA=90độ

  xét tứ giác anpm có:

  góc PMA =GÓC MAN =GÓC PNA=90 ĐỘ 

  TỨ GIÁC ANPN LÀ H CHỮ NHẬT

  2.MNLAF ĐƯỜNG TRUNG BÌNH TAM GIÁC ABC

  MN SONG SONG BC

  TỨ GIÁC MNHP LÀ HÌNH THANG (1)

  TA CÓ:MH=1/2 AB=MA (VÌ TAM GIÁC PHA VUÔNG GÓC H)

             NP=MA(VÌ AMPN LÀ HÌNH CHỮ NHẬT)

  MH=PN(2)

  TỪ (1)VÀ (2)SUY RA MNHP LÀ HÌNH THANG CÂN

  3.

  S ABC=1/2 AH.BC

  20=1/2 AH.10 SUY RA AH=4CM

  TA CÓ AP=1/2BC

  AP=1/2.10=5CM

  TA CÓ AP^2=AH^2+HP^2

  SUY RA 5^2=4^2+HP^2 SUY RA HP=3

  SUY RA S TAM GIÁC AHP=1/2 AH.HP

  =1/2.4.3=6CM^2

Viết một bình luận