tại sao 2 văn bản:Thánh Giongs, Sơn Tinh Thủy Tinh lại được vào truyền thuyết

Photo of author

By Kennedy

tại sao 2 văn bản:Thánh Giongs, Sơn Tinh Thủy Tinh lại được vào truyền thuyết

0 bình luận về “tại sao 2 văn bản:Thánh Giongs, Sơn Tinh Thủy Tinh lại được vào truyền thuyết”

  1. 2 văn bản này được vào truyền thuyết vì:
    – Chúng có yếu tố tưởng tượng kì ảo.
    – Đây là những truyện được truyền miệng kể lại các nhân vật lịch sử theo quan niệm của nhân dân và không có thật.

  2. 2 văn bản này kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, có yếu tố tưởng tượng kì ảo, đồng thời còn thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể

Viết một bình luận