cho tam giác ABC vuông tại A góc B=60 độ AB=5cm tia phân giác của góc B cắt AC tại D kẻ DE vuông góc BC tại E a/ chứng minh tam giác ABE bằng tam giác

Photo of author

By Hadley

cho tam giác ABC vuông tại A góc B=60 độ AB=5cm tia phân giác của góc B cắt AC tại D kẻ DE vuông góc BC tại E a/ chứng minh tam giác ABE bằng tam giác ABD b/ chứng minh tam giác ABE đều c/ tính BC

0 bình luận về “cho tam giác ABC vuông tại A góc B=60 độ AB=5cm tia phân giác của góc B cắt AC tại D kẻ DE vuông góc BC tại E a/ chứng minh tam giác ABE bằng tam giác”

 1. Đáp án:

  1/ Chứng minh: ΔABD = ΔEBD

  Xét  ΔABD và ΔEBD, có:

              góc BAD^=BED^=900

              BD là cạnh huyền chung

              ABD^=EBD^ (gt)

  Vậy ΔABD = ΔEBD  (cạnh huyền – góc nhọn)

  2/ Chứng minh:ΔABE là tam giác đều.

  ΔABD =ΔEBD (cmt)

  => AB = BE

  mà  B^=600  (gt)

  Vậy  ΔABE có  AB = BE và   nên  ΔABE đều.

  3/  Tính độ dài cạnh BC

  Ta có :  Trong Δ ABC vuông tại A có A^+B^+C^=1800 

                 mà A^=900;B^=600(gt)  => C^=300

   Ta có  :  BAC^+EAC^=900 (ΔABC vuông tại A)

                  Mà BAE^=600(ΔABE đều)  nên EAC^=300

  Xét ΔEAC có EAC^=300  C^=300 nên ΔEAC cân tại E

              => EA = EC mà EA = AB = EB = 5cm

  Do đó EC = 5cm

  Vậy BC = EB + EC = 5cm + 5cm = 10cm

   

Viết một bình luận