Cho Tam giác ABC vuông tại AB=12cm,AC=16 cm.Đường thẳng AH a,Tính số đo độ dài đoạn thẳng;BC,BH,AH b,Gọi BD là tia phân giác của góc ABC tính tỉ số di

By Arya

Cho Tam giác ABC vuông tại AB=12cm,AC=16 cm.Đường thẳng AH
a,Tính số đo độ dài đoạn thẳng;BC,BH,AH
b,Gọi BD là tia phân giác của góc ABC tính tỉ số diện tích của Tam giác ABD và tam giác CBD
#nhanh nên nha mai mik thi r
Viết một bình luận