Cho tam giác đều ABC cạnh a . M là trung điểm của BC .Tính a)|1/2 vecto CB + vecto MA| b)|vecto BA + 1/2 vecto BC| c)|3/4 vecto MA – 5/2 vecto MB|

Photo of author

By Adalyn

Cho tam giác đều ABC cạnh a . M là trung điểm của BC .Tính
a)|1/2 vecto CB + vecto MA|
b)|vecto BA + 1/2 vecto BC|
c)|3/4 vecto MA – 5/2 vecto MB|
d)|1/2 vecto AB + 1/2 vecto AC|

0 bình luận về “Cho tam giác đều ABC cạnh a . M là trung điểm của BC .Tính a)|1/2 vecto CB + vecto MA| b)|vecto BA + 1/2 vecto BC| c)|3/4 vecto MA – 5/2 vecto MB|”

 1. Đáp án:mk hướng dẫn hướng làm còn tính ra số cụ thể bạn dùng định lý sin, cos trong tam giác là ra nhé

  Giải thích các bước giải: a, |1/2vecto CB + vecto MA|=|vectoCM + vecto MA|=|vecto CA|=a

  b, |vecto BA+1/2 vectoBC|=|vecto BA+vecto BM|=|vecto BA+vecto IB|=IA

  lấy I nằm ngoài trên đoạn BC sao cho vecto IB= vectoBM

  c, |3/4 vescto MA-5/2 vecto MB|=|vecto MK+5/2 vecto BM|=|vecto MK+HM|=|vectoHK|

  K thuộc AM: KM/MA=3/4

  H nằm về phía bên ngoài gần B trên BC sao cho HM/BM=5/2

  d, |1/2 vecto AB+ 1/2 vectoAC|=|vecto AP+ vecto QA|=QP

  P thuộc AB: PA=PB

  Q nằm phía ngoài gần A thuộc đoạn AC: QA/QC=1/3

Viết một bình luận