cho ví dụ về sự so sánh phân tử của hợp chất và phân tử của đơn chất?

Photo of author

By Iris

cho ví dụ về sự so sánh phân tử của hợp chất và phân tử của đơn chất?

0 bình luận về “cho ví dụ về sự so sánh phân tử của hợp chất và phân tử của đơn chất?”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đơn chất là những chất gồm những ng.tử cùng loại liên kết với nhau. VD: O3 gồm 3 ng.tử oxi liên kết với nhau

  Hợp chất là những chất gồm những ng.tử khác loại liên kết với nhau. VD: AlCl3 gồm 1ng.tử Al liên kết với 3ng.tử Cl

 2. -Đơn chất là những chất gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau.

  VD: O2 gồm 2 nguyên tử O liên kết với nhau

  -Hợp chất là những chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

  VD: FeCl3 gồm 1nguyên tử Fe liên kết với 3nguyên tử Cl

   

Viết một bình luận