Chọn phát biểu đúng về vận tốc (v) và gia tốc (a) trong chuyển động thẳng nhanh dần đều:

Photo of author

By Elliana

Chọn phát biểu đúng về vận tốc (v) và gia tốc (a) trong chuyển động thẳng nhanh dần đều:
Leave a Comment