Giúp t câu nay với :3 Thái độ của Đăm Săn đối với dân làng là gì v ạ

Giúp t câu nay với :3 Thái độ của Đăm ...

Read more

: Cho DABC có ????̂< ????̂< 90 . Kẻ đường vuông góc AH từ A đến BC. Gọi D là điểm nằm giữa A và H. a So sánh ????????????̂ và ????????????̂ ?

: Cho DABC có ????̂< ????̂< 90 . Kẻ đường ...

Read more

1/Một vật rơi tự do từ độ cao 78,4m. Lấy g = 10 m/s2 .Tính quãng đường vật rơi sau 2s đầu và 2s cuối. 2/Một vật buông rơi tự do tại nơi có g=9,8 m/s2

1/Một vật rơi tự do từ độ cao 78,4m. Lấy ...

Read more

dẫn luồng khí h2 qua 6g một oxit sắt và nung nóng để phản ứng xẩy ra hoàn toàn , thấy tạo ra 4,2 g Fe . tìm công thức phân tử của oxi sắt đó và tìm th

dẫn luồng khí h2 qua 6g một oxit sắt và ...

Read more

5. meadows on the way. A. There is B. There are C. There has D. There have

5. meadows on the way. A. There is B. There ...

Read more

Cho 0,48 gam lim loại X có hóa trị II tác dụng với dung dịch HCL dư thu được 448ml khí (đktc). Hãy xác định tên kim loại X

Cho 0,48 gam lim loại X có hóa trị II ...

Read more

M = 8 mũ 20 + 4 mũ 20 tất cả phần 4 mũ 25 + 64 mũ 5 Thank you

M = 8 mũ 20 + 4 mũ 20 tất ...

Read more

các anh chị giúp em với em hứa 5sao ạ nhanh giúp em với tính các tích sau : a/2ab.4/3a ²b ∧4 .7abc b/2x.(-4xy).(8x ²y ³) c/(-1,5ab ²).1/4bc.a ²b d/1/2

các anh chị giúp em với em hứa 5sao ạ ...

Read more

cho 9,4g hỗn hợp X gồm kim loại A ở nhóm IA và kim loại B ở nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) .Cô cạn dung dị

cho 9,4g hỗn hợp X gồm kim loại A ở ...

Read more

Dẫn 7 gam hỗn hợp gồm metan, etilen và axetilen vào dung dịch AgNO3/ NH3 dư thấy có 24 gam kết tủa vàng. Mặt khác khi cho hỗn hợp trên vào dung dịch b

Dẫn 7 gam hỗn hợp gồm metan, etilen và axetilen ...

Read more