Chứng minh 2n+1 và 6n+5 là hai số nguyên tố cùng nhau

By Madeline

Chứng minh 2n+1 và 6n+5 là hai số nguyên tố cùng nhau

0 bình luận về “Chứng minh 2n+1 và 6n+5 là hai số nguyên tố cùng nhau”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:gọi d = (2n+1,6n+5),ta có:

   [ 2n+1 chia hết cho d=>3x(2n+1) chia hết cho d=>6n+3 chia hết cho d

   [6n+5 chia hết cho d=>6n+5 chia hết cho d=>6n+5 chia hết cho d

  =>(6n+5) – (6n+3) chia hết cho d =>2 chia hết cho d

  mà d thuộc N

  =>d thuộc {1,2}

  mà 2n+1 ko chia hết cho 2(vì 2n chia hết cho 2,1 ko chia hết cho 2)

  =>d khác 2

  => d =1 

  vậy (2n+1,6n+5)=1

  vậy (2n+1,6n+5) là 2 số nguyên tố cùng nhau

  Trả lời

Viết một bình luận