Giúp mình với Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm văn học Lão Hạc

By Aaliyah

Giúp mình với
Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm văn học Lão Hạc

0 bình luận về “Giúp mình với Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm văn học Lão Hạc”

 1. Lão Hạc là 1 truyện ngắn viết về hoàn cảnh của người nông dân ở xã hội nữa thực dân nữa phong kiến

  Sáng tác năm 1943

  Trả lời
 2. Hoàn cảnh sáng tác:

  -Truyện sáng tác năm 1643.

  -Truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Nam Cao viết về người nông dân.

  Trả lời

Viết một bình luận