Chứng minh rằng n+1 và 3n+2 là hai số nguyên tố cùng nhau

Photo of author

By Vivian

Chứng minh rằng n+1 và 3n+2 là hai số nguyên tố cùng nhau

0 bình luận về “Chứng minh rằng n+1 và 3n+2 là hai số nguyên tố cùng nhau”

 1. *bạn tham khảo nha*

  ƯCLN(n+1,3n+2)=ƯCLN(3n+3,3n+2)

  (3n+3)-(3n+2)=1

  ⇒ƯCLN(n+1,3n+2)=1

  ⇒Hai số n+1 và 3n+2 là hai số nguyên tố cùng nhau.

  *chúc bạn học tốt*

 2. Đáp án: d=-1,1

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi d là ƯCLN của n+1 và 3n+2

  n+1 chia hết cho d và 3n+2 chia hết cho d

  ⇒ 3(n+1) chia hết cho d và 3n+2 chia hết cho d

  hay 3n+3-(3n+2) chia hết cho d hay 2 chia hết cho d

  ⇒ d=-1,1

  ⇒2n+1 và 6n+5 là 2 nguyên tố cùng nhau

   

Viết một bình luận