viết chương trình làm game chơi nối gạch(chơi với máy) nếu người nào nối thành được 1 ô vuông thì được tăng 1 điểm (có 2 mức độ chơi là khó và dễ) đâ

Photo of author

By Clara

viết chương trình làm game chơi nối gạch(chơi với máy) nếu người nào nối thành được 1 ô vuông thì được tăng 1 điểm (có 2 mức độ chơi là khó và dễ)
đây ko phải là câu hỏi spam đâu cô ra đề đó

0 bình luận về “viết chương trình làm game chơi nối gạch(chơi với máy) nếu người nào nối thành được 1 ô vuông thì được tăng 1 điểm (có 2 mức độ chơi là khó và dễ) đâ”

  1. viết chương trình làm game chơi nối gạch(chơi với máy) nếu người nào nối thành được 1 ô vuông thì được tăng 1 điểm (có 2 mức độ chơi là khó và dễ) 
    đây ko phải là câu hỏi spam đâu cô ra đề đó

Viết một bình luận