Chứng minh rằng với mọi a ∈ Z, ta có: 49 không phải là ước của (a+2) (a+9) +21

Photo of author

By Alice

Chứng minh rằng với mọi a ∈ Z, ta có: 49 không phải là ước của (a+2) (a+9) +21

0 bình luận về “Chứng minh rằng với mọi a ∈ Z, ta có: 49 không phải là ước của (a+2) (a+9) +21”

 1. nếu (a+2)(a+1)+12 là bội của 9 => a²+a+10 lad bội của 9 ⇔ a²+a+1  là bội của 9

  nếu a(a+1)+1 chia hết cho 9 => a²+a=9k+8 (ko nguyên)

  Mặt khác a(a+1) chia cho 9 cs thể cs 1 trong các số dư 0.1;1.2;2.3;3.4;4.5;5.6;6.7;7.8;8.9;9.0

  suy ra 0;2;6;3 khác 8

  =>đpcm

   

 2. Giải thích các bước giải:

  Giả sử (a+2)(a+1)+12 là bội của 9 => a²+a+10 lad bội của 9 ⇔ a²+a+1  là bội của 9

  Gỉa sử a(a+1)+1 chia hết cho 9 => a²+a=9k+8 (ko nguyên)

  Mặt khác a(a+1) chia cho 9 cs thể cs 1 trong các số dư 0.1;1.2;2.3;3.4;4.5;5.6;6.7;7.8;8.9;9.0

  tức là 0;2;6;3 khác 8

   

Viết một bình luận