công thức tính độ dài biến dang của lò xo? nêu đặc điểm của lực đàn hồi?

Photo of author

By Josephine

công thức tính độ dài biến dang của lò xo? nêu đặc điểm của lực đàn hồi?

0 bình luận về “công thức tính độ dài biến dang của lò xo? nêu đặc điểm của lực đàn hồi?”

 1. Công thức biến dạng của lò xo *

  $l_{0}$ là độ biến dạng

  ${l}$ là độ dài tự nhiên

  ⇒ Độ biến dạng của lò xo là:

          ${l – l_0}$

  * Đặc điểm lực đàn hồi:

    – Khi bị nén hoặc kéo dãn ra, thì nó sẽ tác dụng lực đàn hồi lên các vất tiếp xúc với hai đầu của nó.

  – Độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn.

Viết một bình luận