Chuyển câu kể sau thành câu cảm:cốc hoa tóc tiên của thầy giản dị,tinh khiết Gấp. tiếng việt

Photo of author

By Isabelle

Chuyển câu kể sau thành câu cảm:cốc hoa tóc tiên của thầy giản dị,tinh khiết
Gấp. tiếng việt

0 bình luận về “Chuyển câu kể sau thành câu cảm:cốc hoa tóc tiên của thầy giản dị,tinh khiết Gấp. tiếng việt”

 1. Cốc hoa tóc tiên của thầy giản dị,tinh khiết

  Chao ôi! Cốc hoa tóc tiên của thầy thật là giản dị và tinh khiết!

  Oa! Cốc hoa tóc tiên của thầy sao mà giản dị, tinh khiết đến thế!

  Xem kìa! Cốc hoa tóc tiên của thầy sao lại giản dị và tinh khiết quá!

  Mong được câu trả lời hay nhất từ em ^^

  @nhao ngo

Viết một bình luận