lúc 6 giờ sáng một xe máy khởi hành từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Đến 7 giờ 30 phút một xe máy xuất phát từ B về A với vận tốc 50km/giờ. Biết quãng

Photo of author

By Kylie

lúc 6 giờ sáng một xe máy khởi hành từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Đến 7 giờ 30 phút một xe máy xuất phát từ B về A với vận tốc 50km/giờ. Biết quãng đường AB dài 270 km.Hỏi hai xe gặp nhau trên đường lúc mấy giờ?

0 bình luận về “lúc 6 giờ sáng một xe máy khởi hành từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Đến 7 giờ 30 phút một xe máy xuất phát từ B về A với vận tốc 50km/giờ. Biết quãng”

 1. Đổi : 7 giờ 30 phút = 7,5 giờ

  Thời gian từ 6 giờ sáng đến 7 giờ 30 phút là :

  7 giờ 30 phút – 6 giờ = 1 giờ 30 phút

                                    = 1,5 giờ

  Sau 1,5 giờ, xe máy đã đi được : 

  60 x 1,5 = 90 ( km )

  Độ dài quãng đường còn lại là :

  270 – 90 = 180 ( km )

  Thời gian để hai xe gặp nhau là :

  180 : ( 60 + 50 ) = 1,6363…..( giờ )

  Hai xe gặp nhau lúc :

  7,5 + 1,6363… = 9,1363… (giờ)

                         ĐS : 9,1363…giờ 

  Chúc bạn học tốt !

  @Cá

   

 2. 7 giờ 30 phút = 7,5 giờ

  Thời gian từ 7,5 giờ đến 6 giờ sáng là :

  7,5 giờ – 6 giờ = 1,5 giờ

  Xe máy đã di chuyển :

  60 × 1,5 = 90 (km)

  Sau khi xe máy đã di chuyển thì quãng đường AB dài :

  270 – 90 = 180 (km)

  Tổng vận tốc 2 xe là :

  60 + 50 = 110 (km/giờ)

  Thời gian để hai xe gặp nhau trên đường là :

  180 ÷ 110 = 1,6363… (giờ)

  Hai xe gặp nhau trên đường lúc :

  7,5 giờ + 1,6363… giờ = 9,1363… (giờ)

  Đáp số : 9,1363… giờ

Viết một bình luận