lúc 6 giờ sáng một xe máy khởi hành từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Đến 7 giờ 30 phút một xe máy xuất phát từ B về A với vận tốc 50km/giờ. Biết quãng

By Kylie

lúc 6 giờ sáng một xe máy khởi hành từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Đến 7 giờ 30 phút một xe máy xuất phát từ B về A với vận tốc 50km/giờ. Biết quãng đường AB dài 270 km.Hỏi hai xe gặp nhau trên đường lúc mấy giờ?
Viết một bình luận