Có 26,6 gam hỗn hợp KCl và NaCl hòa tan hỗn hợp vào nước thành 400 gam dung dịch A , Cho dung dịch A tác dụng với Ag NO3 dư thì thu được 57,4 gam kết

By Eden

Có 26,6 gam hỗn hợp KCl và NaCl hòa tan hỗn hợp vào nước thành 400 gam dung dịch A , Cho dung dịch A tác dụng với Ag NO3 dư thì thu được 57,4 gam kết tủa . Tính C% mỗi muối trong dung dịch A

0 bình luận về “Có 26,6 gam hỗn hợp KCl và NaCl hòa tan hỗn hợp vào nước thành 400 gam dung dịch A , Cho dung dịch A tác dụng với Ag NO3 dư thì thu được 57,4 gam kết”

 1. Đáp án:

  C%KCl=3,725%

  c%NaCl=2,925%

  Giải thích các bước giải:

   gọi  a là nKCl b là nNaCl

  nAgCL=57,4/143,5=0,4 mol

  ta có

  74,5a+58,5b=26,6

  a+b=0,4

  =>a=b=0,2 mol

  C%KCl=0,2×74,5/400×100%=3,725%

  C%NaCl=0,2×58,5/400×100%=2,925%

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm