Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các dung dịch sau: axit clohidric,natri hidroxit,natriclora,em hãy nêu phương pháp nhận biết để nhận biết các dung dị

Photo of author

By Arianna

Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các dung dịch sau: axit clohidric,natri hidroxit,natriclora,em hãy nêu phương pháp nhận biết để nhận biết các dung dịch mỗi lọ
Leave a Comment