có 3 tấm vải dài bằng nhau . sau khi bán đi 38m ở tấm thứ 2 và 37m ở tấm thứ 3 thì tổng số mét vải còn lại của hai tấm này bằng 3\4 số m vải của tấm

Photo of author

By Kennedy

có 3 tấm vải dài bằng nhau . sau khi bán đi 38m ở tấm thứ 2 và 37m ở tấm thứ 3 thì tổng số mét vải còn lại của hai tấm này bằng 3\4 số m vải của tấm thứ nhất . hỏi lúc đầu mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét ?

0 bình luận về “có 3 tấm vải dài bằng nhau . sau khi bán đi 38m ở tấm thứ 2 và 37m ở tấm thứ 3 thì tổng số mét vải còn lại của hai tấm này bằng 3\4 số m vải của tấm”

 1. Đáp án:

  Tổng số mét vãi đã bán đi là:

       $38+37=75$ $(m)$

  Ps chỉ $75$ mét vãi đã bán so với tấm vải thứ nhất là:

       $2-\dfrac{3}{4}=\dfrac{5}{4}$ 

  Lúc đầu mỗi tấm vải dài số mét là:

        $75:\dfrac{5}{4}=60$ $(m)$

           Đáp số: $60$ $(m)$

   

Viết một bình luận