−17/60 ; −5/18 ; 64/90. Quy đồng mẫu phân số

Photo of author

By Maya

−17/60 ; −5/18 ; 64/90. Quy đồng mẫu phân số

0 bình luận về “−17/60 ; −5/18 ; 64/90. Quy đồng mẫu phân số”

 1. Đáp án:

  Mẫu số chung là BCNN(60, 18, 90) = 180.

  Quy đồng mẫu số:

  -17/60 = 17.3

                  60.3

   =51

     180

  -5/18= -5.10

                18.10

  =-50

      180

  64/90=64.2

              90.2

  =128

     180

  Giải thích các bước giải:

  Cách 1:bạn lấy cả 3 phân số bấm máy tính ra BCNN (60,18,90)

  Cách 2: nó sẽ ra 180 rồi bạn lấy 180 chia cho mỗi mẫu của mỗi phân số sau đây như :

  180:60=3

  180:18=10

  180:90=2

  Cách 3: bạn nhân cả tử và mẫu cho các số mẫu đã chia ra

  rồi bạn làm như trên nhé ! 

  chúc bạn học giỏi  

 2. $\frac{-17}{60}$; $\frac{-5}{18}$; $\frac{64}{90}$ = $\frac{32}{45}$ 

  Ta có:

  – 60 = $2^{2}$. 3 . 5

  – 18 = 2. $3^{2}$ 

  – 45 = $3^{2}$. 5

  ⇒ Bội chung nhỏ nhất của 60; 18; 45 là $2^{2}$. $3^{2}$. 5 = 180

  *) 180 : 60 = 3; 180 : 18 = 10; 180 : 45 = 4

  *) $\frac{-17}{60}$ = $\frac{-17.3}{60.3}$ = $\frac{-51}{180}$ 

      $\frac{-5}{18}$ = $\frac{-5.10}{18.10}$ = $\frac{-50}{180}$ 

      $\frac{64}{90}$ = $\frac{32}{45}$ = $\frac{32.4}{45.4}$ = $\frac{128}{180}$ 

  Vậy $\frac{-17}{60}$ = $\frac{-51}{180}$; $\frac{-5}{18}$ = $\frac{-50}{180}$; $\frac{64}{90}$ = $\frac{128}{180}$

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Viết một bình luận