có 75kg gạo nếp và tẻ, nếu bớt đi 7kg gạo nếp và 5kg gạo tẻ bằng 4/5 số gạo nếp. Hỏi lúc đầu mỗi loại có mấy kg

By Kennedy

có 75kg gạo nếp và tẻ, nếu bớt đi 7kg gạo nếp và 5kg gạo tẻ bằng 4/5 số gạo nếp. Hỏi lúc đầu mỗi loại có mấy kg

0 bình luận về “có 75kg gạo nếp và tẻ, nếu bớt đi 7kg gạo nếp và 5kg gạo tẻ bằng 4/5 số gạo nếp. Hỏi lúc đầu mỗi loại có mấy kg”

 1. Đáp án + Giải thích các bước giải :

  Nếu bớt 7kg gạo nếp và 5kg gạo nếp thì được số gạo còn lại là :

  75 – 5 -7 = 63 (kg)

  Ta có sơ đồ :

  Gạo nếp:|—–|—–|—–|—–|—–| } 63 kg

  Gạo tẻ : |—–|—–|—–|—–| }

  Tổng số phần bằng nhau là :

  5 + 4 = 9 ( phần )

  Lúc đầu có số gạo tẻ là :

  63 : 9 x 4 + 5 = 33 ( kg )

  Lúc đầu có số gạo nếp là :

  75 – 33 = 42 ( kg )

  Đáp số : Gạo tẻ : 33kg

  Gạo nếp : 42kg

  Chúc bạn học tốt !

  #༒ • Su_Ngáo • ༒

   

  Trả lời
 2. Nếu bớt đi 7kg gạo nếp và 5kg gạo tẻ thì số gạo còn lại là :

  75 – 7 – 5 = 63 ( kg )

  Sơ đồ :

  Gạo nếp : |—|—|—|—|—|

  Gạo tẻ    : |—|—|—|—|          } tổng 63kg

  Giá trị mỗi phần là :

  63 : ( 5 + 4 ) = 7 ( kg )

  Số gạo nếp lúc đầu là :

  7 x 5 + 7 = 42 ( kg )

  Số gạo tẻ lúc đầu là :

  75 – 42 = 33 ( kg )

               Đáp số : 42 kg gạo nếp

                             33 kg gạo tẻ 

  Mik xin hay nhất ạ !

  Trả lời

Viết một bình luận