Có mấy loại mối ghép? Nêu đặc điểm VD mối ghép bằng then, đinh vít, vít cấy Phân loại mối ghép cố định, mối ghép động. Trả lời từng câu giúp mình nha.

Photo of author

By Elliana

Có mấy loại mối ghép? Nêu đặc điểm
VD mối ghép bằng then, đinh vít, vít cấy
Phân loại mối ghép cố định, mối ghép động. Trả lời từng câu giúp mình nha. Cảm ơn nhiều 🙂

0 bình luận về “Có mấy loại mối ghép? Nêu đặc điểm VD mối ghép bằng then, đinh vít, vít cấy Phân loại mối ghép cố định, mối ghép động. Trả lời từng câu giúp mình nha.”

 1. Có 4 loại mối ghép: Mối ghép tháo được, không tháo được, tháo được và mối ghép động.

  Đặc điểm:

  Mối ghép tháo được: Cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp

  Mối ghép không tháo được: Dùng khi vật liệu ghép không hàn được hoặc khó hàn, mối ghép phải chịu nhiệt độ cao, lực lớn và tác động mạnh

  Mối ghép cố định:  Bao gồm mối ghép tháo được và không tháo được

  Mối ghép động: giảm ma sát và mài mòn, giúp cho vật chuyển động

  Mối ghép cố định là những mối ghép mà các chi tiết được ghép có chuyển động tương đối với nhau.Mối ghép động là mối ghép mà các chi tiết có sự chuyển động tương đối với nhai

 2. Có 4 loại mối ghép: Mối ghép tháo được, không tháo được, tháo được và mối ghép động.

  Đặc điểm:

  Mối ghép tháo được: Cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp

  Mối ghép không tháo được: Dùng khi vật liệu ghép không hàn được hoặc khó hàn, mối ghép phải chịu nhiệt độ cao, lực lớn và tác động mạnh

  Mối ghép cố định:  Bao gồm mối ghép tháo được và không tháo được

  Mối ghép động: giảm ma sát và mài mòn, giúp cho vật chuyển động

  Mối ghép cố định là những mối ghép mà các chi tiết được ghép có chuyển động tương đối với nhau.Mối ghép động là mối ghép mà các chi tiết có sự chuyển động tương đối với nhai

Viết một bình luận