” Có những người không phải là họ ghét nhau, mà là vì họ muốn tốt cho người còn lại nên giả vờ nói ra những lời đau thương để làm họ ghét bản thân mìn

Photo of author

By Parker

” Có những người không phải là họ ghét nhau, mà là vì họ muốn tốt cho người còn lại nên giả vờ nói ra những lời đau thương để làm họ ghét bản thân mình ”
Nêu nhận xét của em về câu nói trên, viết 1 đoạn văn ngắn ạ
Leave a Comment