Cos5x .cosx = cos4x mong có làm nhanh giúp mk nha

Photo of author

By Melody

Cos5x .cosx = cos4x mong có làm nhanh giúp mk nha

0 bình luận về “Cos5x .cosx = cos4x mong có làm nhanh giúp mk nha”

  1. Đáp án:

    x=$\frac{k\pi}{5}$ 

    Giải thích các bước giải:

    Ta có cos5x.cosx = cos4x ⇔ $\frac{1}{2}$ (cos6x + cos4x) = cos4x ⇔ cos6x + cos4x = 2cos4x ⇔ cos6x = cos4x 

    ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=k\pi\\x=\frac{k\pi}{5} \end{array} \right.\) hợp nghiệm ta sẽ có được kết quả.

Viết một bình luận