Cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 1 tạ 50kg.Sau khi bán đi 25kg gạo mỗi loại thì còn lại lượng gạo nếp =2/5 lượng gạo tẻ.Hỏi lúc đầu có

By Madeline

Cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 1 tạ 50kg.Sau khi bán đi 25kg gạo mỗi loại thì còn lại lượng gạo nếp =2/5 lượng gạo tẻ.Hỏi lúc đầu có bao nhiêu kg gao mỗi loại?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận