Cuối HK II lớp 6C có 50 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 30% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng 4/3s

By Isabelle

Cuối HK II lớp 6C có 50 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 30% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng 4/3số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B?
Em ngu Toán nên ko hiểu í

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận