Cuối học kì 1, số hs giỏi của trường tiểu học Kim Đồng bằng 7/24 số hs của cảm trường. Cuối năm có thêm 5 hs nữa nên số hs giỏi bằng 30% sốc hs của c

Photo of author

By Peyton

Cuối học kì 1, số hs giỏi của trường tiểu học Kim Đồng bằng 7/24 số hs của cảm trường. Cuối năm có thêm 5 hs nữa nên số hs giỏi bằng 30% sốc hs của cả trường . Hỏi cuối năm trường đó có bao nhiêu hs ? ( biết số hs của cả trường không thay đổi )

0 bình luận về “Cuối học kì 1, số hs giỏi của trường tiểu học Kim Đồng bằng 7/24 số hs của cảm trường. Cuối năm có thêm 5 hs nữa nên số hs giỏi bằng 30% sốc hs của c”

 1. Giải

  đổi 30% = 30/100

  số phần của 5 hs giỏi là:

  30/100-7/24=1/120(phần)

  số hs của trường đó là:

  5 : 1/120= 600 (hs) 

  số hs giỏi của trường đó là:

  600 * 30/100 = 180 (hs)

  Đ/S : 180 hs

   

   

 2. @chuột@

  Đáp án : 600 học sinh

  Giải thích các bước giải :

        Đổi 30% = $\frac{30}{100}$

  Số phần của 5 học sinh giỏi là:

  $\frac{30}{100}$ – $\frac{7}{24}$ =$\frac{1}{120}$ (phần)

  Số học sinh của trường đó là:

  5 : $\frac{1}{120}$ = 600 (học sinh) 

  Số học sinh giỏi của trường đó là :

  600 x $\frac{30}{100}$ = 180 ( học sinh )

  Đáp số : 180 học sinh giỏi

                                       cho mình ctlhn nha            

Viết một bình luận