(Dàn ý) – Chỉ ra biểu hiện yêu nước và biểu hiện nhân đạo của Hồ Chí Minh trong bản” Tuyên nhôn độc lập”. Ai biết giúp mình với ạ , mình cảm ơn nhiều

By Arya

(Dàn ý) – Chỉ ra biểu hiện yêu nước và biểu hiện nhân đạo của Hồ Chí Minh trong bản” Tuyên nhôn độc lập”. Ai biết giúp mình với ạ , mình cảm ơn nhiều !!!!

0 bình luận về “(Dàn ý) – Chỉ ra biểu hiện yêu nước và biểu hiện nhân đạo của Hồ Chí Minh trong bản” Tuyên nhôn độc lập”. Ai biết giúp mình với ạ , mình cảm ơn nhiều”

  1. 1 . Phân tích đa thức thành nhân tử : a ) x^3+2x^2+x-16xy^2 b ) x^2+2+xy-9+y^2 c ) x^2-3xy-10y^2 2 . Tìm x biết : a ) x(x-2)-x+2=0 b ) x^2(x^2+1)-x^2-1 = 0 c ) 5x(x-3)^2-5(x-1)^3+15(x+2)(x-2) = 5hhdhdhd

    Trả lời

Viết một bình luận