đặt câu chuyển đổi câu chủ động thành bị động bằng 2 cách

Photo of author

By Daisy

đặt câu chuyển đổi câu chủ động thành bị động bằng 2 cách

0 bình luận về “đặt câu chuyển đổi câu chủ động thành bị động bằng 2 cách”

 1. VD1:Rất nhiều người nói Tiếng Anh trên thế giới

  →Tiếng Anh được nói trên thế giới.

  →Tiếng Anh được rất nhiều người nói trên thế giới .

  VD2: Người thợ mộc đã làm ra chiếc bàn.

  →Chiếc bàn đã được làm.

  →Chiếc bàn được người thợ mộc làm.

  VD3:UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long là di sản văn hóa thế giới.

  →Vịnh Hạ Long được UNESCO là di sản văn hóa thế giới.

  →Vịnh Hạ Long được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Viết một bình luận