Đề bài Hai bóng đèn có cường độ dòng điện định mức I 1 = 0 , 6 A , I 2 = 0 , 4 A , hiệu điện thế định mức U 1 = U 2 = 4 , 5 V . Mắc hai bóng đèn cù

By Clara

Đề bài Hai bóng đèn có cường độ dòng điện định mức I 1 = 0 , 6 A , I 2 = 0 , 4 A , hiệu điện thế định mức U 1 = U 2 = 4 , 5 V . Mắc hai bóng đèn cùng với một biến trở vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 12V. a) Nêu cách mắc hai bóng đèn và biến trở trong mạch điện để đèn sáng đúng định mức. Tìm giá trị của biến trở lúc đó. b) Biến trở được quấn bằng dây nikêlin có điện trở suất ρ = 0 , 4.10 − 6 Ω . m , chiều dài l = 4 m . Khi hai đèn sáng bình thường, giá trị của biến trở bằng 1/3 giá trị lớn nhất của biến trở. Tính đường kính tiết diện của dây biến trở.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận