Đề bài Hai bóng đèn có cường độ dòng điện định mức I 1 = 0 , 6 A , I 2 = 0 , 4 A , hiệu điện thế định mức U 1 = U 2 = 4 , 5 V . Mắc hai bóng đèn cù

By Clara

Đề bài Hai bóng đèn có cường độ dòng điện định mức I 1 = 0 , 6 A , I 2 = 0 , 4 A , hiệu điện thế định mức U 1 = U 2 = 4 , 5 V . Mắc hai bóng đèn cùng với một biến trở vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 12V. a) Nêu cách mắc hai bóng đèn và biến trở trong mạch điện để đèn sáng đúng định mức. Tìm giá trị của biến trở lúc đó. b) Biến trở được quấn bằng dây nikêlin có điện trở suất ρ = 0 , 4.10 − 6 Ω . m , chiều dài l = 4 m . Khi hai đèn sáng bình thường, giá trị của biến trở bằng 1/3 giá trị lớn nhất của biến trở. Tính đường kính tiết diện của dây biến trở.

0 bình luận về “Đề bài Hai bóng đèn có cường độ dòng điện định mức I 1 = 0 , 6 A , I 2 = 0 , 4 A , hiệu điện thế định mức U 1 = U 2 = 4 , 5 V . Mắc hai bóng đèn cù”

 1. Đáp án:

  a, Cách mắc:

  (Đèn1 // Đèn2) nt Biến trở

  Hiệu điện thế 2 đầu biến trở: U=12-4,5=7,5 V

  Cường độ dòng điện qua biến trở là: I=I1+I2=0,6+0,4=1A

  => Giá trị của biến trở: R=U/I=7,5/1=7,5 ohm

  b,

  Giá trị toàn biến trở là: R=7,5.3=22,5 ohm

  Đường kính tiết diện của dây biến trở:

  S=ρ.l/R=0,4.10ˆ(-6).4/22,5=7,1.10ˆ(-8) m2

  Trả lời

Viết một bình luận