viết các câu hát than thân và kèm theo ý nghĩa càng nhiều càng tốt

By Parker

viết các câu hát than thân và kèm theo ý nghĩa
càng nhiều càng tốt

0 bình luận về “viết các câu hát than thân và kèm theo ý nghĩa càng nhiều càng tốt”

 1. Bạn tham khảo nè!
                               Thân em như hạt mưa sa
                        Hạt vào đài các; hạt ra ruộng cày
  → Thể hiện được sự khốn khổ nghèo hèn không có địa vị trong xã hội của người phụ nữ xưa
                               Thân em như tấm lụa đào
                          Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?
  → Thể hiện được người phụ nữ xưa kia lang thang không có nơi lương tựa phải đi lang thang trên các phố làng..
  @FbBinhne2k88

  Trả lời

Viết một bình luận