Để chuẩn bị kiểm tra hk1 , bạn Việt mua 3 cây bút bi , 5 quyển tập . Biết rằng giá mỗi cây bút bi là 2000 đồng . Tính số tiền bạn Việt mua 36000 đồng

By Delilah

Để chuẩn bị kiểm tra hk1 , bạn Việt mua 3 cây bút bi , 5 quyển tập . Biết rằng giá mỗi cây bút bi là 2000 đồng . Tính số tiền bạn Việt mua 36000 đồng . Hỏi giá tiền 1 quyển tập mà bạn Việt đã mua là bao nhiêu ?

0 bình luận về “Để chuẩn bị kiểm tra hk1 , bạn Việt mua 3 cây bút bi , 5 quyển tập . Biết rằng giá mỗi cây bút bi là 2000 đồng . Tính số tiền bạn Việt mua 36000 đồng”

 1.                                      Bài giải:

   Số tiền bạn Việt mua 3 cây bút bi là:

  2000.3=6000(đồng)

   Số tiền của 5 quyển tập là:

  36000-6000=30000(đồng)

   Số tiền của 1 quyển tập là:

  30000:5=6000(đồng)

      Đáp số: 6000 đồng

  #Nocopy

  Xin hay nhất 

  Trả lời
 2. giá tiền 1 cây bút bi là :

  2000 nhân 3 = 6000 (đồng )

  tổng tiền 1 quyển sách là :

  36000 chia 5 = 7200 (đồng )

  đáp số : 7200 đồng

   

  Trả lời

Viết một bình luận