Phân tích giá trị biểu cảm của từ láy tượng hình,tượng thanh trong hai đoạn thơ sau -Đoạn 1: Buồn trông cửa bể chiều hôm Thuyền ai thấp thoáng cánh bu

By Daisy

Phân tích giá trị biểu cảm của từ láy tượng hình,tượng thanh trong hai đoạn thơ sau
-Đoạn 1:
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi
-Đoạn 2:
Tà tà bóng ngả về Tây
Chị em thơ thẩn giăng tay ra về
Bước dần qua ngọn Tiểu Khê
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh
Nao nao dòng nước uốn quanh
Nhịp cầu nho nhỏ cuốn ghềnh bắc ngang
Viết một bình luận