Để khai thác, bóc lột thuộc địa ngày càng nhiều, thức dân phương Tây đã không thực hiện biện pháp nào? A: cướp đất, lập đồn điền trồng các loại cây

By Adalynn

Để khai thác, bóc lột thuộc địa ngày càng nhiều, thức dân phương Tây đã không thực hiện biện pháp nào?

A:
cướp đất, lập đồn điền trồng các loại cây công nghiệp, đáp ứng nhu cầu của CNTB.
B:
tăng thuế, đề ra nhiều loại thuế mới.
C:
vơ vét tài nguyên khoáng sản đưa về chính quốc hoặc xuất khẩu.
D:
mở mang, phát triển công nghiệp ở thuộc địa.

0 bình luận về “Để khai thác, bóc lột thuộc địa ngày càng nhiều, thức dân phương Tây đã không thực hiện biện pháp nào? A: cướp đất, lập đồn điền trồng các loại cây”

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm