Để thu được dung dịch CuSO4 16% cần lấy m1g tinh thể CuSO4.5H2O cho vào m2g dung dịch CuSO4 8%. xác định tỉ leejj m1/m2

Photo of author

By Reagan

Để thu được dung dịch CuSO4 16% cần lấy m1g tinh thể CuSO4.5H2O cho vào m2g dung dịch CuSO4 8%. xác định tỉ leejj m1/m2

0 bình luận về “Để thu được dung dịch CuSO4 16% cần lấy m1g tinh thể CuSO4.5H2O cho vào m2g dung dịch CuSO4 8%. xác định tỉ leejj m1/m2”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử lấy m1=250g

  ->nCuSO4.5H2O=1mol

  ->nCuSO4=1mol

  m2g dd CuSO4 8%

  ->nCuSO4=m2.8%/160

  ->Tổng nCuSO4=m2.8%.160+1

  Khối lượng dd sau phản ứng=m1+m2=250+m2

  Ta có (m2.8%/160+1).160/(250+m2)=16%

  ->m2=1500

  ->m1/m2=250/1500=1/6

Viết một bình luận