Thái độ của nhà Nguyễn khi nước ta rơi vào tay pháp

Photo of author

By Valentina

Thái độ của nhà Nguyễn khi nước ta rơi vào tay pháp

0 bình luận về “Thái độ của nhà Nguyễn khi nước ta rơi vào tay pháp”

 1. -Trách nhiệm của Triều Nguyễn

    +Từ khi mới bắt đầu, triều Nguyễn đã có những chính sách sai lầm trong hàng loạt vấn đề như: Nông nghiệp, công thương nghiệp, ngoại giao… dẫn đến không được lòng dân, đất nước suy yếu tạo điều kiện cho thực dân Pháp xâm lược

    +Triều Nguyễn ôm khư khư cái cũ, bảo thủ cổ hủ, khước từ hàng loạt các cải cách của các sĩ phu yêu nước, làm cho đất nước ngày càng suy yếu, mất dần sức đề kháng chống Pháp. Như vậy có thể thấy nhà Nguyễn vì sự ích kỉ của mình đã hy sinh quyền lợi của dân tộc

 2. -Trách nhiệm của Triều Nguyễn

  +Từ khi mới bắt đầu, triều Nguyễn đã có những chính sách sai lầm trong hàng loạt vấn đề như: Nông nghiệp, công thương nghiệp, ngoại giao… dẫn đến không được lòng dân, đất nước suy yếu tạo điều kiện cho thực dân Pháp xâm lược

  +Triều Nguyễn ôm khư khư cái cũ, bảo thủ cổ hủ, khước từ hàng loạt các cải cách của các sĩ phu yêu nước, làm cho đất nước ngày càng suy yếu, mất dần sức đề kháng chống Pháp. Như vậy có thể thấy nhà Nguyễn vì sự ích kỉ của mình đã hy sinh quyền lợi của dân tộc

  -Trong quá trình chống Pháp, nhà Nguyễn còn mắc hàng loạt các sai lầm như: Không đoàn kết nhân dân chống Pháp, nhu nhược đi theo con đường thương lượng đầu hàng từng bước đến đầu hang hoàn toàn, không biết nắm bắt các thời cơ quan trọng để giành thắng lợi

Viết một bình luận