Di sản tư liệu của Việt Nam được công nhận di sản tư liệu thế giới là? A. Mộc bản triều Nguyễn. B. Châu bản triều Nguyễn C. Mộc bản kinh phật chùa Vĩ

Photo of author

By Quinn

Di sản tư liệu của Việt Nam được công nhận di sản tư liệu thế giới là?
A. Mộc bản triều Nguyễn.
B. Châu bản triều Nguyễn
C. Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm.
D. Cả a,b,c
Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu bạn nên làm gì?
A. Báo cho chính quyền địa phương.
B. Mang đi bán.
C. Lờ đi coi như không biết.
D. Giấu không cho ai biết.

0 bình luận về “Di sản tư liệu của Việt Nam được công nhận di sản tư liệu thế giới là? A. Mộc bản triều Nguyễn. B. Châu bản triều Nguyễn C. Mộc bản kinh phật chùa Vĩ”

 1. Di sản tư liệu của Việt Nam được công nhận di sản tư liệu thế giới là?

  A. Mộc bản triều Nguyễn.

  B. Châu bản triều Nguyễn

  C. Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm.

  D. Cả a,b,c

  Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu bạn nên làm gì?

  A. Báo cho chính quyền địa phương.

  B. Mang đi bán.

  C. Lờ đi coi như không biết.

  D. Giấu không cho ai biết.

 2. Di sản tư liệu của Việt Nam được công nhận di sản tư liệu thế giới là?

  A. Mộc bản triều Nguyễn.

  B. Châu bản triều Nguyễn

  C. Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm.

  D. Cả a,b,c

  Lí do: Việt Nam có 4 di sản tư liệu được UNESCO là: Mộc Bản triều Nguyễn, Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm, Bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám, Châu bản triều Nguyễn.

  Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu bạn nên làm gì?

  A. Báo cho chính quyền địa phương.

  B. Mang đi bán.

  C. Lờ đi coi như không biết.

  D. Giấu không cho ai biết.

  Lí do: Nếu phát hiện đồ cổ mà không rõ nguồn gốc từ đâu thì phải lập tức báo cho chính quyền, cơ quan địa phương, nếu tự ý mang đi bán, sử dụng như của riêng hoặc cất giấu, lờ đi thì sẽ bị xử lí theo pháp luật

Viết một bình luận