Tại sao Trung tâm lục địa Australia dân cư thưa thớt? Giải thích

Photo of author

By Alexandra

Tại sao Trung tâm lục địa Australia dân cư thưa thớt? Giải thích

0 bình luận về “Tại sao Trung tâm lục địa Australia dân cư thưa thớt? Giải thích”

  1. Vì đó địa hình khí hậu ko đồng đều hầu hết di dân đến phía đông vì phía đông phù hợp với kinh tế và đời sống của con người

Viết một bình luận