Dịch vụ có vai trò như thế nào đối với công nghiệp bắc mĩ .hãy kể tên các loại hình thuộc dịch vụ trong kinh tế

By Liliana

Dịch vụ có vai trò như thế nào đối với công nghiệp bắc mĩ .hãy kể tên các loại hình thuộc dịch vụ trong kinh tế

0 bình luận về “Dịch vụ có vai trò như thế nào đối với công nghiệp bắc mĩ .hãy kể tên các loại hình thuộc dịch vụ trong kinh tế”

 1. Các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu GDP của mỗi nước: Ca-na-đa : 68% , Mê-hi-cô: 68%, Hoa Kì: 72%.

  Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong kinh tế bắc mĩ.

   các loại hình dịch vụ trong kinh tế như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải,… đóng vai trò quan trọng.

  Trả lời
 2. Ý 1:

  Các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu GDP của mỗi nước: Ca-na-đa : 68% , Mê-hi-cô: 68%, Hoa Kì: 72%.

  ⇒ Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong kinh tế bắc mĩ.

   các loại hình dịch vụ trong kinh tế như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải,… đóng vai trò quan trọng.

  Ý 2:

  Vai trò:

  – Cơ cấu trong GDP trong các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao: Ca-na-đa và Mê-hi-cô: 68%, Hoa Kì: 72%. 

  -Chứng tỏ ngành dịch vụ có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của Bắc Mĩ.

  Kể tên:

  – Các ngành như : tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải,…

  Lưu ý: 2 ý trên bạn chọn ý nào cx đc nhé^^

  Đây là câu trl của mk, nếu thấy hay cho mk 5sao+cảm ơn+câu trl hay nhất nha!!!!

  Trả lời

Viết một bình luận