Diện tích toàn phần của khối gỗ hình lập phương không nắp có cạnh 3.2 dm bằng bao nhiêu dm vuông ( các bạn giúp mình nhé )

Photo of author

By Faith

Diện tích toàn phần của khối gỗ hình lập phương không nắp có cạnh 3.2 dm bằng bao nhiêu dm vuông ( các bạn giúp mình nhé )

0 bình luận về “Diện tích toàn phần của khối gỗ hình lập phương không nắp có cạnh 3.2 dm bằng bao nhiêu dm vuông ( các bạn giúp mình nhé )”

  1. Đáp án:

     16 dm²

    Giải thích các bước giải:

     Diện tích toàn phần khối gỗ là

    3,2 x 5 = 16 (dm²)

Viết một bình luận