Đố: Đố e tìm đc 1 số mà 1 nủa số đó thì = 1/3 ?

Photo of author

By Abigail

Đố: Đố e tìm đc 1 số mà 1 nủa số đó thì = 1/3 ?

0 bình luận về “Đố: Đố e tìm đc 1 số mà 1 nủa số đó thì = 1/3 ?”

Viết một bình luận