Đọc đoạn thơ sau: Không có gì tự đến đâu con Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa Mùa bội thu trải một nắng hai s

By Liliana

Đọc đoạn thơ sau:
Không có gì tự đến đâu con
Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa
Mùa bội thu trải một nắng hai sương.
Không có gì tự đến, dẫu bình thường
Phải bằng cả đôi tay và nghị lực.
Như con chim suốt ngày chọn hạt
Năm tháng bao dung nhưng khắc nghiệt lạ kỳ.
(Không có gì tự đến đâu con – Nguyễn Đăng Tấn)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ, thể thơ và xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng
Câu 2 :Em cảm nhận gì về tấm lòng của cha mẹ
Câu 3: Em hiểu như thế nào về câu thơ: Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa?
Câu 4: Em có cảm nhận gì về nỗi lòng của cha mẹ được gửi gắm qua đoạn thơ?
Câu 5: Bài học rút ra từ lời dặn của cha
Câu 6: Lời dặn của cha
Câu 7: Nghị luận về nghị lực của con người trong cuộc sống ( Từ 5 đến 7 câu ).
Viết một bình luận